รวมโค้ดส่วนลด ส่งฟรี Shopee ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

shopee.co.th

Big Brand Discounts

 • โค้ดลด 15% ขั้นต่ำ 1,500.- ลดสูงสุด 1,000.-
 • โค้ดลด 20% ขั้นต่ำ 0.- ลดสูงสุด 120.-

>> เก็บโค้ด <<

Super Brand Day | Unilever ลดสูงสุด 50% + โค้ดลด 1,000.-

 • โค้ดคืน 40% ขั้นต่ำ 300 คืนสูงสุด 120 Coins

>> เก็บโค้ด <<

อะไหล่แต่งซิ่ง ลุ้นโค้ดลด 20,000.-

 • โค้ดลด 50 ขั้นต่ำ 200.-
 • โค้ดคืน 25% ขั้นต่ำ 800 คืนสูงสุด 350Coins
 • โค้ดคืน 20% ขั้นต่ำ 2,000 คืนสูงสุด 600Coins
 • โค้ดคืน 50% ขั้นต่ำ 300 คืนสูงสุด 150 Coins

>> เก็บโค้ด <<

Great Global Sale

 • โค้ดส่งฟรี
 • โค้ดคืน 50% ขั้นต่ำ 100 คืนสูงสุด 50Coins

>> เก็บโค้ด <<

The North Face

 • โค้ดลด 15% ขั้นต่ำ 2,200.- ลดสูงสุด 330.-

>> เก็บโค้ด <<

Get Ready For School เริ่มต้น 1.-

 • โค้ดคืน 10% ขั้นต่ำ 0 คืนสูงสุด 500Coins

>> เก็บโค้ด <<

Shopee Mall ทุกแบรนด์

 • โค้ดลด 10% ขั้นต่ำ 499.- ลดสูงสุด 100.-

>> เก็บโค้ด <<

Coin Cashback เงินคืน

 • โค้ดเงินคืน 12% ขั้นต่ำ 0.- คืนสูงสุด 250 Coins SP
 • โค้ดเงินคืน 10% ขั้นต่ำ 0.- คืนสูงสุด 500 Coins

>> เก็บโค้ด <<

ถูกคุ้มทุกวัน 9.-

 • โค้ดลด 90% ขั้นต่ำ 9 ลดสูงสุด 30.-
 • โค้ดลด 25 ขั้นต่ำ 30.- ShopeePay

>> เก็บโค้ด <<

สินค้านำเข้า ลดสูงสุด 80%

 • โค้ดคืน 15% ขั้นต่ำ 49 คืนสูงสุด 50Coins
 • โค้ดคืน 10% ขั้นต่ำ 400 คืนสูงสุด 100Coins

>> เก็บโค้ด <<

Oral-B ลดสูงสุด 50%

 • โค้ดคืน 25% ขั้นต่ำ 1,150 คืนสูงสุด 290Coins
 • โค้ดลด 160 ขั้นต่ำ 1,599.-

>> เก็บโค้ด <<

ShopeePay Vouchers

>> เก็บโค้ด <<

ช้อปอยู่บ้านอุ่นใจ

>> เก็บโค้ด <<

โค้ดส่งฟรี

>> เก็บโค้ด <<

เก็บเงินปลายทาง

>> เก็บโค้ด <<

Shopee Mart สมัครสมาชิกลดเพิ่ม 22%

 • โค้ดลด 22% ขั้นต่ำ 400 ลดสูงสุด 100.-

>> เก็บโค้ด <<

แสดงความเห็นเป็นคนแรกเลย

แสดงความเห็น

WooWarm
Logo